B02 SPECIAL TOKYO WINTER 6D3N BY TG
Pro Asia Travel > Tours > Japan > HONSHU ฮอนชู > B02 SPECIAL TOKYO WINTER 6D3N BY TG

เมืองโตเกียว ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมเทศกาลมัตสึดะ ซากุระ ช้อปปิ้งโกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ต สนุกสนานกับกิจกรรมหิมะ ณ ลานสกี นั่งรถไฟ Fujikyu Railway ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งย่านชิจูกุ โตเกียว เบย์ อควาไลน์ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปคู่กับหอคอยโตเกียวสกายทรี ตลาดปลาซึกิจิ ช้อปปิ้งย่านโอไดบะและอิออนพลาซ่า สัมผัสประสบการณ์อาบน้ำแร่ออนเซ็นธรมมชาติ พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

B02 SPECIAL TOKYO WINTER 6D3N BY TG
สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่สกีรีสอร์ท ชมงานเทศกาลมัตสึดะ ซากุระ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village           

ราคาเริ่มต้น : 39,900.-
ช่วงเดินทาง: 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม (วันมาฆบูชา) / 2-7 , 9-14 , 16-21 มีนาคม 61
สายการบิน: Thai Airways (TG)
CODE : JG180228

DOWNLOAD PROGRAM TOUR
SHARE
  • Destination:Honshu ฮอนชู, Japan ญี่ปุ่น
  • DATES : 28 ก.พ. - 05 มี.ค.
    • ช่วงวันเดินทาง:28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม / 2-7 , 9-14 , 16-21 มีนาคม 61
    • CODE:JG180228
  • PRICE :

    ฿39,900

DAY 1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ TG682 (23.15 – 06.55 น.)

DAY 2

ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – ออนเซ็น + ชาปูยักษ์

DAY 3

สกี รีสอร์ท (ลานสกี) – นั่งรถไฟ Fujikyu Railway ชมวิวฟูจิ – โตเกียว – ย่านชินจูกุ – โตเกียว เบย์ อควาไลน์ – เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village

      

DAY 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์

DAY 5

วัดอาซากุสะ + ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี – ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ + ห้างไดเวอร์ซิตี้ – อิออนพลาซ่า

DAY 6

สนามบินนาฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  TG661 (00.20 – 05.25 น.)

MAKE AN INQUIRY
WHAT ARE YOU WAITING FOR


captcha