B01 TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D3N BY TG
Pro Asia Travel > Tours > Japan > HONSHU ฮอนชู > B01 TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D3N BY TG

เมืองโตเกียว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ หอคอยโตเกียวสกายทรี ทะเลสาบคาวากูจิโกะ นั่งกระเช้าลอยฟ้าคาจิ คาจิ ช้อปปิ้งโกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ สนุกสนานกับกิจกรรมหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น ทะเลสาบฮามานาโกะ นาโกย่า ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ เกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ย่านชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นธรรมชาติ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

B01 TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว 5D3N BY TG
สนุกสนานกับกิจกรรมหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น ชมเทศกาล Nabana no Sato วัดคินคะคุจิ ปราสาทโอซาก้า     

ราคาเริ่มต้น : 37,888.-
ช่วงเดินทาง:  24-28 , 26-30 , 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ , 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ , 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ , 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์
สายการบิน: Thai Airways (TG)
CODE : TTN180124

DOWNLOAD PROGRAM TOUR
SHARE
  • Destination:Honshu ฮอนชู, Japan ญี่ปุ่น
  • DATES : 24 ม.ค. - 28 ม.ค.
    • ช่วงวันเดินทาง:มกราคม - กุมภาพันธ์
    • CODE:TTN180124
  • PRICE :

    ฿37,888

DAY 1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สนามบินนาริตะ TG640 (22.30-06.15)

DAY 2

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – อาบน้ำแร่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

DAY 3

ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illimination – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

      

DAY 4

นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

DAY 5

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โปซิตี้ – สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ TG673 (17.35 – 21.25)

MAKE AN INQUIRY
WHAT ARE YOU WAITING FOR


captcha