B01 OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้สาม 5D3N BY XJ
Pro Asia Travel > Tours > Japan > HONSHU ฮอนชู > B01 OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้สาม 5D3N BY XJ

เมืองโอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ปราสาททองคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ สนุกสนานกับกิจกรรมหิมะ ณ ลานสกี ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่าจินยะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งย่านเอ็กซ์โปซิตี้ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งส่งท้ายที่ย่านชินไซบาชิ

B01 OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้สาม 5D3N BY XJ
#ทัวร์โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นาโกย่า

ราคาเริ่มต้น : 28,888.-
ช่วงเดินทาง:  17-21 , 20-24 , 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ / 2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 7-11 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 19-23 , 21-25 , 22-26 , 24-28 , 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม / 1-5 , 2-6, 3-7, 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 มีนาคม 2561
สายการบิน: AIR ASIA (XJ)
CODE : TTN180117

DOWNLOAD PROGRAM TOUR
SHARE
  • Destination:Honshu ฮอนชู, Japan ญี่ปุ่น
  • DATES : 17 ม.ค. - 21 ม.ค.
    • ช่วงวันเดินทาง:เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม
    • CODE:TTN180117
  • PRICE :

    ฿28,888

DAY 1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – สนามบินคันไซ XJ612 (01.15 – 08.40)

DAY 2

สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ – เทศกาลแสงสี Nabana no sato – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ

DAY 3

นาโกย่า – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ

DAY 4

เอ็กซ์โปซิตี้ – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

DAY 5

สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) XJ613 (09.55 – 13.55)

MAKE AN INQUIRY
WHAT ARE YOU WAITING FOR


captcha