1911 HOKKAIDO HAKODATE โก้จริง ๆ 6D4N BY NOK SCOOT (XW)
Pro Asia Travel > Tours > Japan > Hokkaido ฮอกไกโด > 1911 HOKKAIDO HAKODATE โก้จริง ๆ 6D4N BY NOK SCOOT (XW)

ทัวร์ฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกคุดานิ ทะเลสาบโทยะ จุดชมวิวโซโล โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ ย่านโมโตมาจิ เนินชมวิวฮาจิมันซากะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ป้อมโกเรียวคะคุ คลองโอตารุ โรงงานเครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ตลาดปลาโจไก ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ย่านทานุกิโคจิ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู + ชาบูหมู

1911 HOKKAIDO HAKODATE โก้จริง ๆ 6D4N BY NOK SCOOT (XW)
#ทัวร์ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึ โทยะ ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร

ราคาเริ่มต้น : 26,888.-
ช่วงเดินทาง: 16-21 , 18-23 , 25-30 พฤศจิกายน / 2-7 , 9-14 , 16-21 , 21-26 , 23-28 , 28 ธันวาคม – 2 มกราคม , 30 ธันวาคม – 4 มกราคม / 4-9 , 6-11 , 11-16 , 13-18 , 18-23 , 20-25 มกราคม / 21-26 , 23-28 มีนาคม 2563
สายการบิน: NOK SCOOT (XW)
CODE : ITC191026

DOWNLOAD PROGRAM TOUR
SHARE
  • Destination:Hokkaido ฮอกไกโด, Japan ญี่ปุ่น
  • DATES : 26 ต.ค. - 31 ต.ค.
    • ช่วงวันเดินทาง:เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563
    • CODE:ITC191026
  • PRICE :

    ฿26,888

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

วันที่ 2

สนามบินชิโตเสะ XW146 (04:00– 12:15) – โนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – แช่ออนเซ็น

วันที่ 3

โอชามัมเบะ – ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ – ย่านโมโตมาจิ – เนินชมวิวฮาจิมันซากะ – HAKODATE ROPEWAY จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ – แช่ออนเซ็น

วันที่ 4

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคะคุ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ  – ซัปโปโร – ร้านดิวตี้ฟรี – เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู + ชาบูหมู

วันที่ 5

ตลาดปลาโจไก (มีรถไกด์บริการพาไป) – หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อบัสเสริม Option Tour

วันที่ 6

ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ – สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) XW145 (14:55 – 20:35)