1910 HOKKAIDO HAKODATE BEAUTIFUL AUTUMN 6D4N BY THAI AIRWAYS (TG)
Pro Asia Travel > Tours > Japan > Hokkaido ฮอกไกโด > 1910 HOKKAIDO HAKODATE BEAUTIFUL AUTUMN 6D4N BY THAI AIRWAYS (TG)

ทัวร์ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขานรกจิโกคุดานิ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง นั่งกระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง ภูเขาโชวะชินซัง กิจกรรมเก็บแอปเปิ้ล บ่อน้ำแร่ฟุกิดาชิ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ถนนแป๊ะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร ชมใบไม้เปลี่ยนสีโจซังเค เนินแห่งพระพุทธเจ้า ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ ห้างมิตซุยเอ้าท์เล็ตพาร์ค ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นญี่ปุ่น 2 คืน พิเศษ!! เมนูปิ้งย่างร้านนันดะ

1910 HOKKAIDO HAKODATE BEAUTIFUL AUTUMN 6D4N BY THAI AIRWAYS (TG)
#ทัวร์ฮอกไกโด โนโบริเบ็ทสึ ฮาโกดาเตะ โจซังเค โอตารุ ซัปโปโร

ราคาเริ่มต้น : 55,900.-
ช่วงเดินทาง: 22-27 ตุลาคม 2562 (วันหยุดปิยมหาราช)
สายการบิน: THAI AIRWAYS (TG)
CODE : BTJ191022

DOWNLOAD PROGRAM TOUR
SHARE
  • Destination:Hokkaido ฮอกไกโด, Japan ญี่ปุ่น
  • DATES : 22 ต.ค. - 27 ต.ค.
    • CODE:BTJ191022
  • PRICE :

    ฿55,900

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินชิโตเสะ TG670 (23:55– 08:20)

วันที่ 2

สนามบินชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ – ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ – แช่น้ำแร่ออนเซ็น

วันที่ 3

ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – นั่งกระเช้าอุซุซัง – กิจกรรมเก็บแอปเปิ้ล – แช่น้ำแร่ออนเซ็น

วันที่ 4

บ่อน้ำแร่ฟุกิดาชิ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ถนนแป๊ะก๊วยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ชมหอนาฬิกาซัปโปโร – ปิ้งย่างนันดะ ปู 3 ชนิด

วันที่ 5

เมืองโจซังเค – ชมใบไม้เปลี่ยนสี – เนินเขาพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – มิตซุยเอ้าท์เล็ตพาร์ค

วันที่ 6

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG671 (10:30 – 15:30)