1910 CLASSIC TAKAYAMA SHIRAKAWAGO KAMIKOCHI SWITZERLAND OF JAPAN 6D4N BY JAPAN AIRLINES (JL)
Pro Asia Travel > Tours > Japan > HONSHU ฮอนชู > 1910 CLASSIC TAKAYAMA SHIRAKAWAGO KAMIKOCHI SWITZERLAND OF JAPAN 6D4N BY JAPAN AIRLINES (JL)

ทัวร์ทาคายาม่า คามิโคจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้านัมบะยาซากะ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ถนนโบราณซันมาชิซึจิ กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะ เพลิดเพลินกับการแช่ออนเซ็นเท้า กระเช้ากอนโดล่าแบบสองชั้นแห่งแรกของญี่ปุ่น จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ สะพานคัปปะ ทะเลสาบซึวะ สวนลูกพลับ วัดอาซากุสะ ย่านชินไซบาชิ ย่านชินจูกุ นาริตะอิออนมอลล์ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นญี่ปุ่น 2 คืน พิเศษ!! เมนูปิ้งย่างแนะนำโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยนพร้อมบริการขาปูยักษ์ไม่อั้น 

1910 CLASSIC TAKAYAMA SHIRAKAWAGO KAMIKOCHI SWITZERLAND OF JAPAN 6D4N BY JAPAN AIRLINES (JL)
#ทัวร์ทาคายาม่า คามิโคจิ ชมใบไม้เปลี่ยนสี กิฟุ โอซาก้า นากาโน่

ราคาเริ่มต้น : 61,000.-
ช่วงเดินทาง: 26-31 ตุลาคม 2562
สายการบิน: JAPAN AIRLINE (JL)
CODE : C191026

DOWNLOAD PROGRAM TOUR
SHARE
  • Destination:Honshu ฮอนชู, Japan ญี่ปุ่น
  • DATES : 26 ต.ค. - 31 ต.ค.
    • CODE:C191026
  • PRICE :

    ฿61,000

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินคันไซ JL728 (23:30 – 07:05)

วันที่ 2

สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ – จังหวัดกิฟุ

วันที่ 3

กิฟุ – เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – อิสระช้อปปิ้งย่านถนนโบราณซันมาชิซูจิ – โอะคุฮิดะ – อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ

วันที่ 4

โอะคุฮิดะ – สถานีชินโฮตากะ – ออนเซ็นแช่เท้า – จุดชมวิวภูเขาชินโฮตากะ (กระเช้าไฟฟ้าสองชั้นแห่งแรกของญี่ปุ่น) – คามิโคจิสวิสเซอร์แลนด์แห่งญี่ปุ่น – สะพานคัปปะ – ทะเลสาบซึวะ (จังหวัดนากาโน่)

วันที่ 5

นากาโน่ – เก็บลูกพลับสด ๆ จากสวน (จังหวัดยามานาชิ) – มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุครึ่งวันบ่าย – อิ่มอร่อยสุดพิเศษเมนูอัพเกรดอาหารประเภทปิ้งย่างแนะนำโดยทีวีแชมป์เปี้ยนพร้อมบริการขาปูยักษ์ (ไม่อั้น)

วันที่ 6

อุรายาสึ – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์วัดอาซากุสะ – นาริตะ (จังหวัดชิบะ) – อิสระช้อปปิ้งห้างนาริตะ อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) JL707 (18:15 – 23:35)