1910 BEAUTIFUL AUTUMN AOMORI SENDAI 7D4N BY JAPAN AIRLINES (JL)
Pro Asia Travel > Tours > Japan > HONSHU ฮอนชู > 1910 BEAUTIFUL AUTUMN AOMORI SENDAI 7D4N BY JAPAN AIRLINES (JL)

ทัวร์อาโอโมริ เซนได ปราสาทฮิโรซากิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ กิจกรรมเก็บแอปเปิ้ลอาโอโมริ นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาฮักโกดะ ล่องเรือทะเลสาบโทวาดะ ลำธารโออิราเสะ ที่ราบสูงฮะจิมันไต ทะเลสาบทาซาวาโกะ หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ หุบเขาดาคิกาเอริ ชมวิหารทองคำ ณ วัดซูซอนจิ ช่องหินผาเกบิเคย์ วัดโกไดโดะ วัดเอ็นทสึอิน ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ ย่านชินจูกุ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นญี่ปุ่น 2 คืน

1910 BEAUTIFUL AUTUMN AOMORI SENDAI 7D4N BY JAPAN AIRLINES (JL)
#ทัวร์อาโอโมริ เซนได 

ราคาเริ่มต้น : 67,900.-
ช่วงเดินทาง: 21-27 ตุลาคม 2562 (วันปิยะมหาราช)
สายการบิน: JAPAN AIRLINES (JL)
CODE : BTJ191021

DOWNLOAD PROGRAM TOUR
SHARE
  • Destination:Honshu ฮอนชู, Japan ญี่ปุ่น
  • DATES : 21 ต.ค. - 27 ต.ค.
    • CODE:BTJ191021
  • PRICE :

    ฿67,900

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินฮาเนดะ JL034 (21:55– 06:05)

วันที่ 2

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมริ JL141 (08:00 – 09:15) – ปราสาทฮิโรซากิ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเนบูตะ – กิจกรรมการเก็บแอปเปิ้ลอาโอโมริ

วันที่ 3

นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาฮักโกดะ – เดินเล่นชมลำธารโออิราเสะ – ล่องเรือโทวาดาโกะ – แช่ออนเซ็น

วันที่ 4

ที่ราบสูงฮะจิมันไต – สระน้ำโอนุมะ – ทะเลสาบทาซาวะ – หมู่บ้านซามูไรคาคุโนะดาเตะ – หุบเขาดาคิกาเอริ – แช่ออนเซ็น

วันที่5

เมืองฮิราอิซูมิ – วัดซูซอนจิ – ชมวิหารทองคำ – ล่องเรือช่องแคบเกบิเคย์ – เมืองมัตสึชิม่า – วัดโกไดโดะ – วัดเอ็นทสึอิน – ช้อปปิ้ง ณ อิจิบันโจ

วันที่ 6

นั่งรถไฟชินคันเซ็นเข้าเมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ

วันที่ 7

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) JL033 (00:40 – 05:00)