1909 OSAKA KANAZAWA TOTTORI ซุปตาร์ อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน 6D4N BY AIR ASIA X (XJ)
Pro Asia Travel > Tours > Japan > HONSHU ฮอนชู > 1909 OSAKA KANAZAWA TOTTORI ซุปตาร์ อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน 6D4N BY AIR ASIA X (XJ)

ทัวร์โอซาก้า ทตโทริ อาคารทาคายาม่าจินยะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตลาดโอมิโช สวนเคนโรคุเอ็น ล่องเรือชมหุบเขาเอะนะเคียว ศาลเจ้าเฮอัน เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ เนินทรายทตโทริ พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ ห้างเอ็กซ์โปรซิตี้ ย่านชินไซบาชิ

1909 OSAKA KANAZAWA TOTTORI ซุปตาร์ อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน 6D4N BY AIR ASIA X (XJ)
#ทัวร์โอซาก้า คานาซาว่า ทตโทริ กุโจฮาจิมัง ทาคายาม่า นาโกย่า เกียวโต

ราคาเริ่มต้น : 29,888.-
ช่วงเดินทาง: 30 กันยายน – 5 ตุลาคม / 1-6 , 2-7 , 3-8 , 4-9 , 5-10 , 6-11 , 7-12 , 8-13 , 9-14 , 10-15 , 11-16 , 13-18 , 14-19 , 15-20 , 16-21 , 17-22 , 18-23 , 19-24 , 20-25 ตุลาคม 2562
สายการบิน: AIR ASIA X (XJ)
CODE : TTN190930

DOWNLOAD PROGRAM TOUR
SHARE
  • Destination:Honshu ฮอนชู, Japan ญี่ปุ่น
  • DATES : 30 ก.ย. - 05 ต.ค.
    • ช่วงวันเดินทาง:เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2562
    • CODE:TTN190930
  • PRICE :

    ฿29,888

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินคันไซ โอซาก้า XJ612 (00:55 – 08:40)

วันที่ 2

สนามบินคันไซ – เมืองกุโจฮาจิมัน – ทาคายาม่า – ชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาว่า

วันที่ 3

ตลาดโอมิโช – สวนเคนโระคุเอ็น – เมืองเอะนะเคียว – ล่องเรือชมหุบเขาเอะนะเคียว – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่ 4

นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้

วันที่ 5

เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 6

สนามบินคันไซ โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) XJ613 (09:50 – 13:50)