1907 HONGKONG NGONGPING MACAO เลสโก ส้มหวาน 3D2N BY AIR ASIA (FD)
Pro Asia Travel > Tours > Asia โปรแกรมเอเซีย > AEC > 1907 HONGKONG NGONGPING MACAO เลสโก ส้มหวาน 3D2N BY AIR ASIA (FD)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา วัดโป่วหลิน นมัสการพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่วหลิน ขอพรพระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง สะพานชิงหม่า ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ ริมหาดรีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS สะพานฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า สะพานที่ยาวที่สุดในโลก วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล เดอะปาริเซียนเก็บภาพความประทับใจกับหอไอเฟล เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต ห้างดิวตี้ฟรี พิเศษ!! เมนู ห่านย่างฮ่องกง

1907 HONGKONG NGONGPING MACAO เลสโก ส้มหวาน 3D2N BY AIR ASIA (FD)
#ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง

ราคาเริ่มต้น : 13,999.-
ช่วงเดินทาง: 5-7 , 6-8 , 12-14 กรกฎาคม 2562 / 10-12 , 17-19 , 24-26 , 31 สิงหาคม – 2 กันยายน / 7-9 , 14-16 , 21-23 กันยายน / 12-14 , 19-21 , 26-28 ตุลาคม / 2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม / 5-7 , 6-8 , 8-10 , 14-16 , 21-23 , 22-24 , 28-30 , 29-31 , 31 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 63 / 4-6 , 11-13 มกราคม 2563
สายการบิน: AIR ASIA (FD)
CODE : ZG190705

DOWNLOAD PROGRAM TOUR
SHARE
  • Destination:ASIA, HONG KONG ฮ่องกง
  • DATES : 05 ก.ค. - 07 ก.ค.
    • ช่วงวันเดินทาง :เดือนกรกฎาคม 62 - เดือนมกราคม 63
    • CODE:ZG190705
  • PRICE :

    ฿13,999