1907 HONGKONG ไหว้พระ ขอพร เลสโก ส้มสายบุญ 3D2N BY THAI SMILE AIRWAYS (WE)
Pro Asia Travel > Tours > Asia โปรแกรมเอเซีย > AEC > 1907 HONGKONG ไหว้พระ ขอพร เลสโก ส้มสายบุญ 3D2N BY THAI SMILE AIRWAYS (WE)

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา วัดโป่วหลิน สักการะพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่วหลิน ขอพรพระเทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง สะพานชิงหม่า วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดหมั่นโหม่ ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ ริมหาดรีพัลส์เบย์ ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ อะเวนิวออฟสตาร์ถ่ายรูปคู่กับรอยประทับตราลายมือดารา ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต ห้างดิวตี้ฟรี พิเศษ!! เมนู ห่านย่าง ติ่มซำ

1907 HONGKONG ไหว้พระ ขอพร เลสโก ส้มสายบุญ 3D2N BY THAI SMILE AIRWAYS (WE)
#ทัวร์ฮ่องกง นองปิง

ราคาเริ่มต้น : 13,999.-
ช่วงเดินทาง: 13-15 กรกฎาคม / 9-11 , 10-12 , 17-19 , 23-25 , 24-26 , 30 สิงหาคม – 1 กันยายน , 31 สิงหาคม – 2 กันยายน / 7-9 , 14-16 , 21-23 , กันยายน / 11-13 , 18-20 , 19-21 , 26-28 ตุลาคม / 2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม / 13-15 , 14-16 ธันวาคม 2562
สายการบิน: THAI SMILE AIRWAYS (WE)
CODE : ZG190713

DOWNLOAD PROGRAM TOUR
SHARE
  • Destination:ASIA, HONG KONG ฮ่องกง
  • DATES : 13 ก.ค. - 15 ก.ค.
    • ช่วงวันเดินทาง :เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2562
    • CODE:ZG190713
  • PRICE :

    ฿13,999