1907 มหัศจรรย์ TAIWAN TAIPEI TAICHUNG 4D3N BY VIETJET AIR (VZ)
Pro Asia Travel > Tours > Asia โปรแกรมเอเซีย > TAIWAN ไต้หวัน > 1907 มหัศจรรย์ TAIWAN TAIPEI TAICHUNG 4D3N BY VIETJET AIR (VZ)

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลงพร้อมชมสาธิตการชงชา ตึกไทเป 101 แวะชมร้านขายของที่ระลึกผลิตภัณฑ์สร้อย ตลาดปลาไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  มิยาฮาร่าไอศกรีมสุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง ช้อปปิ้งไทจงไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง แถมฟรี !! ชุด Gift Set (ถุงผ้า+ร่ม)

1907 มหัศจรรย์ TAIWAN TAIPEI TAICHUNG 4D3N BY VIETJET AIR (VZ)
#ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง

ราคาเริ่มต้น : 12,900.-
ช่วงเดินทาง: 10-13 , 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม / 21-24 , 28-31 สิงหาคม / 4-7 , 18-21 กันยายน / 2-5 , 16-19 ตุลาคม 2562
สายการบิน: VIETJET AIR (VZ)
CODE : BID190710

DOWNLOAD PROGRAM TOUR
SHARE
  • Destination:ASIA, TAIWAN ไต้หวัน
  • DATES : 10 ก.ค. - 13 ก.ค.
    • ช่วงวันเดินทาง:เดือนกรกฎาคม- เดือนตุลาคม 2562
    • CODE:BID190710
  • PRICE :

    ฿12,900