1906 HONGKONG NGONGPING DISNEYLAND 4D2N BY HONGKONG AIRLINES (HX)
Pro Asia Travel > Tours > Asia โปรแกรมเอเซีย > AEC > 1906 HONGKONG NGONGPING DISNEYLAND 4D2N BY HONGKONG AIRLINES (HX)

ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่ลันเตา ขอพรพระใหญ่เทียนถาน วัดโป่วหลิน หมู่บ้านวัฒนธรมนองปิง ชมโชว์แสง สี เสียง SYMPHONY OF LIGHTS ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางชมวิวบนยอดเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ ริมหาดรีพัลเบย์ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต ร้านดิวตี้ฟรี พิเศษ!! เมนูห่านย่าง แถมฟรี!! TRAVEL SIM

1906 HONGKONG NGONGPING DISNEYLAND 4D2N BY HONGKONG AIRLINES (HX)
#ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสย์แลนด์

ราคาเริ่มต้น : 17,999.-
ช่วงเดินทาง: 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม / 5-8 , 12-15 , 13-16 , 25-28 กรกฎาคม / 2-5 , 16-19 , 23-26 สิงหาคม / 6-9 , 20-23 , 27-30 กันยายน / 10-13 , 18-21 , 23-26 , 25-28 ตุลาคม 2562
สายการบิน: HONGKONG AIRLINES (HX)
CODE : ZG190628

DOWNLOAD PROGRAM TOUR
SHARE
  • Destination:ASIA, HONG KONG ฮ่องกง
  • DATES : 28 มิ.ย. - 01 ก.ค.
    • ช่วงวันเดินทาง :เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 2562
    • CODE:ZG190628
  • PRICE :

    ฿17,999