1906 มหัศจรรย์ HONGKONG DISNEYLAND 3D2N BY CATHAY PACIFIC (CX)
Pro Asia Travel > Tours > Asia โปรแกรมเอเซีย > AEC > 1906 มหัศจรรย์ HONGKONG DISNEYLAND 3D2N BY CATHAY PACIFIC (CX)

ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลเบย์ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ตลาดมงก๊กเลดี้มาร์เก็ต

1906 มหัศจรรย์ HONGKONG DISNEYLAND 3D2N BY CATHAY PACIFIC (CX)
#ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ราคาเริ่มต้น : 16,900.-
ช่วงเดินทาง: 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม / 5-7 , 12-14 , 19-21 กรกฎาคม / 2-4 , 10-12 , 16-18 , 24-26 , 30 สิงหาคม – 1 กันยายน / 6-8 , 13-15 , 20-22 กันยายน / 12-14 , 25-27 ตุลาคม 2562
สายการบิน: CATHAY PACIFIC (CX)
CODE : BID190629

DOWNLOAD PROGRAM TOUR
SHARE
  • Destination:ASIA, HONG KONG ฮ่องกง
  • DATES : 29 มิ.ย. - 01 ก.ค.
    • ช่วงวันเดินทาง :เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม 2562
    • CODE:BID190629
  • PRICE :

    ฿16,900