1901 TURKEY FEVER 2019 9D6N BY TURKISH AIRLINE (TK)

ทัวร์ตุรกี เมืองทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโ...

฿33,900

1901 TURKEY RIVIERA FEVER 2019 10D7N BY TURKISH AIRLINE (TK)

ทัวร์ตุรกี เมืองทรอย ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโ...

฿34,900

1901 TURKEY SAVER 10D7N BY EMIRATES (EK)

ทัวร์ตุรกี ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน  ถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าสุเหร่าเซนต์โซเฟีย อุโมงค...

฿29,900