1901 DELIGHT MOSCOW SNOW FESTIVAL 6D3N BY EMIRATES (EK)

ทัวร์มอสโคว์  สแปร์โรว์ ฮิลล์จุดชมวิวเมืองที่สวยที่สุดในมอสโก เมืองหิมะ เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและกิจกรรมต่างๆ สุ...

฿30,900

1901 DELIGHT ST. PETERSBURG 6D4N BY EMIRATES (EK)

ทัวร์รัสเซีย  พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารคาซาน เมืองหิมะ สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษส...

฿39,900

1901 DISCOVERY RUSSIA 8D5N BY EMIRATES (EK)

ทัวร์รัสเซีย  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ย่านถนนคนเดินอารบัท พระราชวังเครมลิน ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ระฆังพระเจ้าซาร์ โบสถ์อ...

฿49,900

1901 RUSSIA NORTHERN LIGHTS 8D5N BY EMIRATES (EK)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ล่องเรือชมความงามยามค่ำคืนของแม่น้ำมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก สถานีคอมโซโมลสกายา จตุรัส...

฿59,900

1901 RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ 7D5N BY THAI AIRWAYS (TG)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ตามล่าหาแสงเหนือ หมู่บ้านซามิ ชมสัตว์เมืองหนาวกวางเรนเด...

฿66,988

1904 DELIGHT MOSCOW 6D3N BY EMIRATES (EK)

ทัวร์มอสโคว์  สแปร์โรว์ฮิลล์จุดชมวิวเมืองที่สวยที่สุดในมอสโคว์ จตุรัสแดง หอนาฬิกาซาวิเออร์ วิหารเซนต์บาซิล เดินเล่...

฿31,900