A12 BEAUTIFUL NEW ZEALAND 6D4N BY QF

ทัวร์นิซีแลนด์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคเพื่อชมบรรยากาศของเมืองควีนส์ทาวน์ ชมเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท สนุก...

฿89,900

A12 NEW ZEALAND NORTH ISLAND THE HOBBIT TOUR 6D4N BY TG

ทัวร์นิซีแลนด์ ชมเมืองอ็อคแลนด์ ชมสะพานฮาร์เบอร์ ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว ขึ้นเรือข้ามฝากจากเมืองอ็อคแลนด์...

฿74,900

A12 ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR 7D5N BY SQ

ทัวร์นิซีแลนด์ ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองแอชเบอร์ตัน ชมทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ แวะทะเลสาบปูคากิ...

฿103,900